تأثير دعا بر روي آب
بازگشت به صفحه اصلي
ارسال نظرات و پيشنهادات
خريد اينترنتي
تأثير دعا بر روي آب
ماسارو ايموتو
نفيسه معتكف
صفحه : 200

 

دعا كردن تنها عبادت نيست، تشعشعي است كه از روح دعاكننده برمي‌خيزد، نيرومندترين شكل انرژي است كه شخص مي‌تواند توليد كند. تأثير دعا بر روح و جسم آدمي خارق‌العاده است .
دكتر ماسارو ايموتو محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود نشان داد مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند. نظريه اين محقق ژاپني مبتني بر بررسي نمونه‌هاي فراواني از كريستال‌هاي منجمد شده آب تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌شناسي مورد تأييد قرار گرفته است. ايشان در اغلب كشورهاي دنيا سمينارها و كنفرانس‌هايي با اين پيام داشته است. پروفسور «ايموتو» معتقد است كه محيط بر روي تركيب مولكولي متافيزيكي آب تأثير مي‌گذارد. دكتر ايموتو بر اين باور است همان‌طور كه شكل ظاهري آب نسبت به ظرف‌ها و مكان‌هايي كه در آن قرار مي‌گيرد دچار تغيير مي‌شود، تغيير مي‌كند آب‌هايي كه راكد هستند مانند آب پشت سدها و آب درياچه‌ها به دليل عدم پويايي و حركت از لحاظ نماي مولكولي زشت و كريه هستند همچنين آب‌هايي مانند آب رودخانه‌ها با وجود جاري بودن به دليل اينكه از ميان شهرها مي‌گذرند و اكثر مردم داراي افكار منفي هستند نماي زشتي پيدا مي‌كنند .


ايموتو معتقد است كه خلوص نيت در دعا بسيار مهم است مانند داستان حضرت موسي زماني كه قومش براي بارش باران دعا مي‌كردند و به موسي وحي شد كه او در ميان گناهكاري است كه مانع از بارش باران مي‌شود .
ايموتو نشان مي‌دهد كه دعا از راه دور هم مؤثر است. او از استاد مسائل معنوي خواست كه در روز معين و در ساعت مشخصي براي ليوان آبي كه روي ميزشان گذاشته‌اند دعا كنند؛ تأثير خارق‌العاده بود .

 

© 2006-2009 Dorsa publication. all rights reserved